Start

Välkommen till Flyktingföreningen

Föreningen står för allas rättigheter och har som syfte att hjälpa flyktingar hitta rätt i samhället, med annat ord ger hjälp till självhjälp. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av att jobba med människor som har på ett eller annat sätt behov av hjälp för att komma in i samhället och kunna börja försörja sig. Studiecirkelverksamhet inom samhällsfrågor och konversation på svenska, samt kulturaftnar och utflykter för barnfamiljer är föreningens huvudsakliga verksamhet.

Just nu arbetar vi i föreningen med projektet Jämställt i Sverige för att förstärka jämställhetens värdegrund i styrelsen och bland våra medlemmar.

Vi bedriver ett TIA projekt i samarbete med Länsstyrelse och Studiefrämjandet. Asylsökande som vill komma igång med svenska språket medan de väntar på SFI kan få hjälp hos Flyktingföreningen på Nikolaigatan 6.