Kontakta oss

Kontaktperson
Robabeh Taeri

Telefon: 040-30 02 80

Postadress
Media för alla
Box 17559
200 10 Malmö

Besöksadress
Nikolaigatan 6 i Malmö

Organisationsnummer: 802421-7526
Plusgiro: 156 88 26-0