Om oss

Flyktingföreningen är en ideell, partipolitiskt, religiöst obunden förening. Föreningens står för allas rättigheter och har som syfte att hjälpa flyktingar hitta rätt i samhället, med annat ord ger hjälp till självhjälp.

Vi som jobbar här har lång erfarenhet av att jobba med människor som har på ett eller annat sätt behov av hjälp för att komma in i samhället och kunna börja försörja sig.

Studiecirkelverksamhet inom samhällsfrågor och konversation på svenska, samt kulturaftnar och utflykter för barnfamiljer är föreningens huvudsakliga verksamhet. Styrketräning, schack och backamon är dagliga verksamheter på föreningen. För de som behöver sysselsättning, kan föreningen erbjuda media och kommunikationsteknik. Hjälpa de förbättra sin CV, aktiv söka jobb, lära sig ny kunskap genom studiecirklar, gå på två dagars ledar kurs om de vill, ha möjlighet till friskvård genom styrketräning och friluftspromenader.

Föreningen arbetar med att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv.

Föreningen har avtal med Unionen och är med IDEA arbetsgivarorganisationen.

Föreningens lokal är 120 kvm. Har två egna toaletter, tillgång till dusch finns om man behöver duscha efter träningen. Det finns 10 stationära PC platser och en dator med Premie Pro programmet för redigering av film. Föreningen har även tillgång till verktyg som konverterar VHS filmer till DVD, möjligheten finns för dem som vill lära sig tekniken.

Organisationsnummer: 802421-7526

 

MIP