Bli medlem

Föreningen är öppen för alla om man är överens om våra stadgar.

Medlemsavgiften är 100 kr, familj 150 kr per år som sätts in på:

Plusgiro: 156 88 26-0