TIA projekt

TIA projekt

Vi bedriver ett TIA projekt i samarbete med Länsstyrelse och Studiefrämjandet. Asylsökande som vill komma igång med svenska språket medan de väntar på SFI kan få hjälp hos Flyktingföreningen på Nikolaigatan 6.